Hydropower
各式水電修繕

第一水電公司-工程實績

各式水電維修-社區住宅

第一水電水錶前幹管局部更新

水錶前幹管局部更新

第一水電熱水器安裝

熱水器安裝工程

第一水電管道間維修

管道間維修

第一水電排水管安裝配置

既設水盤排水管配置

第一水電電路工程

電路工程

第一水電電路維修工程

電路增修繕工程

第一水電洗手台維修

洗手台修繕

第一水電給水管工程

給水管工程